Không THAM – SÂN – SI, Huy đã nhận ra triết lý vào hôm nay.

Hôm nay, thứ 2 đầu tuần, ngày 05/11/2018. Huy thật sự khá là mệt mỏi bạn ạ. Rất nhiều sự kiện đã xảy ra trong đời Huy vào ngày hôm nay đã khiến Huy thay đổi cảm xúc liên tục. Huy rất bực! Bực lắm! và Huy đã tìm đến video dưới đây. Đoạn video này đã giúp Huy thiền định, tịnh tâm lại con … Continue reading Không THAM – SÂN – SI, Huy đã nhận ra triết lý vào hôm nay.