Kiến Trúc Thương Hiệu là gì? Tại sao cần phải kiến trúc thương hiệu?

Bài viết này dựa trên những khảo sát về kiến trúc thương hiệu của Paul Temporal và David Aaker, sau đó tác giả nghiên cứu bổ sung những vấn đề mới hơn dựa trên kinh nghiệm tư vấn thương hiệu của chuyên gia trong hoạt động hiện nay tại Cowan Australia, nhất là vấn đề kiến trúc nhận diện thương hiệu và kiến trúc tên … Continue reading Kiến Trúc Thương Hiệu là gì? Tại sao cần phải kiến trúc thương hiệu?

Công việc & trách nhiệm của người quản lý nhãn hiệu trong thương hiệu

Nếu như bạn đã nghe về nghề Marketing, chắc các bạn sẽ nghĩ đây là nghề quảng cáo? Yeah! Có thể đúng nhưng chắc chắn chưa đủ! Hôm nay, Huy sẽ chia sẻ cho các bạn về tổng quan các công việc & trách nhiệm của một người marketing. Nhiệm vụ của marketing là gì? là làm quảng cáo, chạy TVC, tổ chức sự kiện, … Continue reading Công việc & trách nhiệm của người quản lý nhãn hiệu trong thương hiệu