Làm thế nào để tải file code css, js lên dropbox và sử dụng được?

Ví dụ đây là link js của Huy. -> https://www.dropbox.com/s/t6l8nnrj29keytj/call-now.js?dl=0 Link Huy sẽ chuyển đổi ở đây: https://dl.dropbox.com/s/t6l8nnrj29keytj/call-now.js   Thế là xong! Continue reading Làm thế nào để tải file code css, js lên dropbox và sử dụng được?

SEO trong đời sống thực! – Huy Mar

SEO trong đời sống thực là gì? Google – Cô người yêu thông minh Internal link – Giới thiệu họ hàng trong nhà. Backlink – PR bản thân lấy uy tín Ur – Chuyên môn chính của tôi Dr – Thương hiệu & sự biết tuốt Nofollow – Tao không chơi với mày! Dofollow – Ok! Cám ơn cậu nhiều! Theme in site – Gia … Continue reading SEO trong đời sống thực! – Huy Mar